Uğrak Tarım
Uğrak Tarım Seracılık Hırdavat Tur. & Tic. Ltd. Şti.
+90 (536) 277 44 64
Image
Sera kurulumu ve proje yönetimi

1. Sera Kurulum Gayesi ve Alan Gereksinimi

Seraları amaçlarına göre hobi amaçlı kurulan seralar, AR-GE için kurulan araştırma seraları ve ticari amaçlı kurulan seralar olarak üç ana başlık altında gruplandırabiliriz.

Bu gruplandırmalar seraların büyüklüğüne, ve maliyetlendirmesine etki eden önemli faktörlerdir ve sera projesi hazırlama esnasında muhakkak plana dahil edilmelidir.

Yetiştirici sera kullanım amacını iyi belirlemelidir bunun yanında sera içinde yetiştirilecek bitki türü ve kullanılacak olan yetiştirme kültürü, üretimde makine ve otomasyon sistemi kullanımı olup olmayacağı sera yapımı işleminden önce sera proje hazırlanması kısmında belirlenmesi gereken önemli noktalardır.

Image
Mevcut coğrafya koşullarının belirlenmesi

2. Coğrafik Şartlar

Sera projesi hazırlama kısmında seranın kurulacağı bölgenin mevcut topoğrafik yapısı ve eğer topraklı yetiştiricilik yapılacaksa toprak yapısı, hakim rüzgar yönü ve iklim koşulları gibi coğrafi etmenler bitkinin veriminde, hastalık ve zararlılarla mücadelede, sera yapımı maliyetinde ve sera kullanım ömründe önemli yer tutar.

Image
Mevcut coğrafya iklim şartlarının belirlenmesi

3. İklim Şartları

Sera projesi hazırlama işleminde kurulacak olan bölgenin rüzgar şiddeti ve yönü, enlemi, mevcut yağış şekli ve yağış miktarı ve buna benzer iklim şartları göz önüne alınarak sera ömrünü en uzun hale getirmek için o bölgenin iklim şartlarına dayanıklı çatı ve makas şekli, konstrüksiyon sistemi ve kaplama malzemesi seçilmelidir.

Image
Yetiştirilmesi yapılacak ürünlerin belirlenmesi

4. Ürün Seçimi

Serada üretimi yapılacak bitkiden maksimum verimi almak için bitkinin biyolojik, ve fiziksel isteklerinin karşılanması çok önemlidir. Buda bitki için nem, sıcaklık, güneşlenme süresi gibi biyolojik isteklerin yanında ekim aralığı gibi fiziksel ihtiyaçların karşılanması anlamına gelir. Sera içerisinde bunlar için optimum değerleri minimum maliyetle elde etmek için sera kurulumu işleminden önce sera projesi hazırlama kısmında yüksekliğinin, genişliğinin hesaplanmasıyla birlikte uygun çatı tipine ve sera içerisinde kullanılacak sistemlere karar verilmesi gerekir.

Image
Sera için kullanılacak kültürün belirlenmesi

5. Kullanılacak Kültür

Sera projesi hazırlama esnasında hesaba katılması gereken en önemli noktalardan biriside yetiştirme tekniğidir. Yetiştirme tekniğini ana başlıklar altında topraklı ve topraksız olarak ayrılırken topraksız tarımı da su kültürü ve katı ortam kültürü olarak ayıracak olursak ve bu sistemlerinde alt başlıkları olduğunu düşünürsek yetiştirme tekniğine karar vermenin sera projesi hazırlama kısmında yapılmasının önemi ortaya çıkacaktır.

Serada üretimi yapılacak bitki veya ilerleyen dönemlerde bir değişikliğe gidilerek yetiştiriciliği yapılması planlanan farklı bir bitki türü varsa o bitkininde ihtiyaçlarını karşılayacak teknik özellik ve sistemler seçilmelidir. Bunu yanında yetiştirme tekniğinin seranın kullanım ömrü içinde ki maliyeti de hesaplanmalı ve buna bağlı uygun yöntem seçilmelidir. Bu anlatılan hususlar göz önünde bulundurulmadan kurulan seralar ilerleyen dönemlerde farklı bir tekniğe geçişi veya farklı bir bitki yetiştirmeyi çok zor veya imkansız hale getirebilir..

Sera Kurumu ve Proje

Sera Kurulumu ve Proje
Ugrak'dan sorulur!

Iletisim